Oculta els noms als estudiants

Una tasca qualificada per iguals pot qualificar-se anònimament. En aquest cas els noms i les fotos dels estudiants que avaluen no es mostren. Només els noms (dels fitxers) de les trameses s'utilitzen per identificar els treballs que s'estan qualificant.

Quan una tasca qualificada per iguals no s'avalua anònimament, els treballs es mostren amb els noms i les fotos dels estudiants que trameteren el treball. Això pot portar al biaix en les qualificacions.

Adoneu-vos que si es mostren les qualificacions del professorat a l'estudiantat, aquestes no es mostraran mai de manera anònima.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English