Tipus d'avaluació qualificada per iguals

Una tasca qualificada per iguals pot ser d'un d'aquests dos tipus:

  1. Només s'introdueix retroacció en els elements d'avaluació i en el comentari general. La qualificació dels elements d'avaluació no es veu a les pàgines de qualificació. Les tasques per si mateixes no tenen una qualificació global. Tanmateix, el rendiment qualificador de l'estudiantat sí que es mesura, i aquesta mesura i només aquesta contribueix a la qualificació global que es dóna a l'estudiantat.
  2. Aquí es demana al professorat i als iguals que posin tant una retroacció com qualificacions. Les tasques obtenen una qualificació quantitativa global a més de dades qualitatives. La qualificació final d'una o d'un estudiant es calcularà a partir de les contribucions ponderades de la qualificació del professorat, la mitjana de les qualificacions dels iguals i el rendiment qualificador de l'estudiant.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English