Nombre d'avaluacions dels exemples del professor

Aquest nombre determina si es demana a l'estudiantat avaluar alguns treballs d'exemple abans de trametre el seu propi treball. Si és diferent de zero cada estudiant ha d'avaluar aquest nombre de treballs d'exemple. No podran trametre el seu propi treball fins haver fet aquestes avaluacions.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English