Autoavaluació

Una tasca de taller, opcionalment, pot incloure el propi treball de l'estudiant en el conjunt de treballs que a cada estudiant se li demana avaluar. Això voldrà dir que si, per exemple, el nombre de treballs que l'estudiant ha d'avaluar es deixa en 5, llavors cada estudiant haurà d'avaluar-ne 6, un dels quals serà el seu.

Si el nombre de treballs d'estudiants es deixa a zero i s'activa l'opció d'autoavaluació, llavors la tasca esdevé una tasca autoavaluada.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English