Tramesa dels exemples del professor

En el cas que s'hagi demanat als estudiants que avaluïn alguns treballs d'exemple abans de trametre els seus propis treballs, el professorat utilitzarà aquest enllaç per a trametre el els esmentats treballs. El professorat pot trametre qualsevol nombre de treballs. Si el nombre de treballs és major que el nombre d'avaluacions d'exemple que cada estudiant ha de fer, llavors el treball s'assigna de forma aleatòria però equilibrada. El sistema prova d'assegurar que cadascun dels exemples s'assigni als estudiants el mateix nombre de vegades. L'assignació és aleatòria en el sentit que si, per exemple, s'han enviat deu exemples és altament improbable que la primera o el primer estudiant hagi d'avaluar les trameses 1, 2 i 3.

Si el professorat tramet un nombre d'exemples més petit que el donat en el paràmetre corresponent de la tasca, els estudiants tenen només aquests exemples per a avaluar.

Un cop el professorat ha tramés els exemples és important per al professorat avaluar-los. Les avaluacions del professorat s'utilitzen internament quan l'estudiantat avalua aquests exemples. Com més properes siguin les avaluacions del professor o professora i de l'estudiant, més alta serà la "qualificació de qualificacions" atorgada a l'estudiant. Les avaluacions fetes pel professorat són privades, NO es mostren a l'estudiantat en cap fase durant la tasca. Tanmateix, les qualificacions atorgades a l'estudiantat per a aquestes avaluacions es mostren als i les estudiants. Un cop qualificat, se li dóna a l'estudiantat una oportunitat per a tornar a avaluar l'exemple si volen obtenir una millor qualificació de qualificacions.

Els exemples i les seves avaluacions poden veure's i revisar-se des de la pàgina d'Administració del taller.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English