Avaluacions no qualificades (trameses del professor)

Avaluacions de les trameses del professor Són avaluacions dels treballs d'exemple que la tasca pot requerir que facin els estudiants abans de trametre el seu propi treball. Aquestes avaluacions, en general, deurien ser qualificades pel professorat. Les avaluacions mostraran si l'estudiant comprén la tasca i, possiblement, proporcionaran al professorat retroacció útil sobre si cal algun ajustament de la tasca o qualsevol acció complementària. A més, si es qualifica una avaluació, els comentaris del professorat es donen a conèixer a l'estudiant. Això pot proporcionar una guia molt valuosa per a l'estudiant en la preparació del seu propi treball per a la tasca.

No cal que es qualifiquen aquestes avaluacions. Si deixeu l'avaluació dels exemples d'un estudiant sense qualificar, quan el paràmetre sigui NO, aturarà la possibilitat de trametre el seu propi treball. Tanmateix, és recomanable que almenys un exemple de les avaluacions es qualifique per les raons adduïdes més amunt.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English