La difusió dels fons de documentació arquitectònica no és tasca fàcil, la
consulta ha de ser controlada i curosa pel llegat que representen, però
alhora en cal la difusió per evitar que els arxius es converteixin en simples
contenidors d'antics projectes.

Amb la producció d'aquesta pàgina web, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya posa en marxa una
iniciativa destinada a la difusió dels principals fons que es troben a l'Arxiu Històric. No pretén ser
una visió exhaustiva sinó un primer contacte, ampliable amb la consulta directa del material catalogat.
El fons triat per engegar aquesta iniciativa és el fons Cèsar MArtinell i Brunet. Arquitecte pont entre
el modernisme i el noucentisme, estudiós de l'arquitectura i escultura barroca, de l'arquitectura
medieval catalana, deixeble de Gaudí i possiblement el màxim investigador de la seva obra i persona.
El fons Martinell va ser donat al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya el 1974 per la seva filla, Maria
Martinell i Taxonera.

Barcelona, gener de 2002