Pàgina principal Pàgina principal
  

 

LLIBRES

. Actuació de l'arquitecte als pobles i petites viles
Barcelona: Impr. S. Rovira, 1933.
.
Antonio Gaudí: 1852- 1926
París: Libr. A. Hatier, cop. 1955.
. Arquitectura i escultura barroques a Catalunya
Barcelona: Alpha, 1959.
(Monumenta Cataloniae: materials per a la història de l'art a Catalunya; II).
.
Arquitectura Mercedaria
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1960.
Separata de Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, núm. VIII, 1965.
. Barcelona artística
Barcelona: Vidal, 1932.
. Breu resum de l'obra de l'escultor Lluís Bonifàs i Massó
Valls: E. Castells, 1971.
. Capella de Ntra. Sra. del Roser i ses pintures en rajoles vidriades: aportació a l'estudi de l'arqueologia catalana
Valls: E. Castells, 1924.
. Construcciones agrarias en Cataluña
Barcelona: La Gaya Ciencia: COACB, 1976.
. Conversaciones con Gaudí
Barcelona: Ediciones Punto Fijo, 1969.
. El Arquitecto Gaudí: resumen biográfico
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1970.
. El Arquitecto Pedro Blay en el campo de Tarragona
Tarragona: Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, 1952.
. El Arte de la danza: ojeada histórica
Valls: Imp. d'E. Castells, 1912.
. El Arte en Poblet
Barcelona: Librería Francisco Puig, 1935.
. El Escultor Amadeu: su formación y su obra
Barcelona: Gréficas Seix y Barral, 1945.
. El Greco i ses pintures: conferència donada en l'Associació Catalanista lo dia 4 de juliol de 1914
Valls: Imp. d'E. Queralt, 1914.
. El Monestir de Poblet
Barcelona: Barcino, 1927.
. El Monestir de Santes Creus
Barcelona: Barcino, 1929.
. El Pintor Galofre Oller: ensayo biográfico
Valls: [s.n.], 1962 (Poblet : Abadia de Poblet).
. El Retablo mayor de la basílica de Santa María de lgualada: estudio histórico-crítico
Igualada: Nicolau Poncell, 1953.
. El Temple parroquial de Santa Maria d'Igualada
Igualada: Nicolau Poncell, 1929.
. Els Hospitals medievals catalans
Tarragona: Gràfiques Fores, 1935. Separata de: Pràctica mèdica, núm. 27.
. Els lnicis de l'escola de mestratge industrial de Valls
Valls: Associació d'Alumnes i Ex-alumnes de l'Escola de mestratge Industrial de Valls, 1970.
. Els Primitius claustres de Santes Creus i de Poblet
Barcelona: Tobella, 1929.
. Els Templets dels claustres de Santes Creus i de Poblet: dues fases d'un mateix tipus
Poblet: Abadia de Poblet, 1966. Separata de Miscellanea Populetana.
. En Fransesc Bonifàs : esculptor vallenc resident a Tarragona
Tarragona: Sugrañes, 1921.
. Exposición Gaudí
Barcelona: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Balears, DL 1967.
. Gaudí: su vida, su teoría, su obra
Barcelona: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Balears, Comissió de Cultura, 1967.
. Gaudí i la Sagrada Famllia : comentada per ell mateix
Barcelona: Aymà, 1951.
. Gaudinismo
Barcelona: Amigos de Gaudí, 1954.
. lnfluència francesa en l'art català del segle XVIII
Barcelona: [s.n.], 1934 (Barcelona: Hostench).
. La Casa de Cardona y sus obras en Poblet
Barcelona: Col·legi Notarial de Barcelona, 1949.
. La Escuela de la Lonja en la vida artística barcelonesa
Barcelona: Escola d'Arts i Oficis Artístics de Barcelona, 1951.
. La Raiz reusense en la obra de Gaudí
Reus: [s.n, 1952?] Separata de: Libro del certamen del Centro de Lectura de Reus.
. La Sagrada Familia
Barcelona: Ayma, 1952.
. La Sagrada Familia y su continuación: conveniencia de un centro de estudios gaudinistas
Barcelona: Amigos de Gaudí: Cercle Artístic de Sant Lluc, 1957. Separata de Ensayo núm. 8.
. La Seu nova de Lleyda: monografía artística
Valls: E. Castells, 1926.
. L'Antic Gremi d'Escultors de Barcelona
Valls: E. Castells, 1956.
. MARTINELL I BRUNET, CÈSAR i altres
L'Architecture gothique civlle en Catalogne
París: Henri Laurens, 1935.
. L'Arquitecte Gaudí
Reus: Asociación de Estudios Reusenses, 1979.
. L 'Arquitecte Gaudí: resum biogràfic
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1976.
. L 'Arquitectura de Poblet
Barcelona: Llibreria Catalònia, [19-?].
. L'Art a la seu nova de Lleyda: estudi històrico-crític acompanyat de 151 làmines: fragments
Barcelona: [s.n.], 1924.
. L'Art català sota la unitat espanyola
Barcelona: Canosa, 1933.
. Las Antiguas universidades y colegios españoles como monumentos arquitectónicos
Barcelona: Casa Provincial de Caritat, 1948.
Separata de: Cuadernos de arquitectura, núm. 9.
. Les Fonts de Poblet
Barcelona: Tipogràfica Occitània, [1928?].
. Llibre de notes de Lluís Bonifàs i Massó, escultor de Valls
Valls: E. Castells, 1917.
. Montblanc
París: Société Française d'Archéologie, 1959.
Separata de: Congrès Archéologique de France, CXVIIe session, Catalogne, 1959.
. Nombramiento de académico del arquitecto José Prat, autor de la capilla de Santa Tecla
Tarragona: Sociedad Arqueológica Tarraconense, 1945.
Separata de Boletín arqueológico, 1945.
. Prestigio del desprestigiado retablo de Santes Creus
Tarragona: [s.n.], 1961.
Separata de Santes Creus Boletín del archivo bibliográfi-co, Vol. II, 1961.
. Recordant eI mestre Bruno da Osimo, xilògraf poeta can-tor dels ballets de Catalunya
Barcelona: Associació d'Exlibristes de Barcelona, 1961.
. San Antonio Maria Claret, patrono de la Escuela de Artes y Oficios Artisticos de Barcelona
Barcelona: Escola d'Arts i Oficis Artístics de Barcelona, 1952.
. Veinticinco años de arquitectura barcelonesa: 1908- 1933
Barcelona: [s.n.], 1933 (Barcelona: Imp. Altés).
Separata de Barcelona Atracción; any XXIII, núm. 263, maig 1933.
. Visita a la "Pedrera"
Visita a la iglesia de la Colonia Güell
A. Gaudí. Barcelona: Cuadernos de Arquitectura, 1960.
. Tradicions vallenques
Valls: Estampa de E. Castells, 1923.


ARTICLES DE REVISTES

. Antoni Gaudí
REVISTA DE CATALUNYA - Vol. V, any III, núm. 25 (juliol 1926), pàg. 1-7.
. El Antiguo Colegio de Cirugía de Barcelona ¿obra arquitectónica de un cirujano?
ANUARIO DE LA ARQUITECTURA - Any 1948, pàg. 67-78.
. El Anuario de la antigua Asociación de Arquitectos.
Índice de materias tratadas en el Anuario de la antigua Asociacíón de Arquitectos
CUADERNOS DE ARQUITECTURA - Núm. 7 (maig 1947), pàg. 322-325.
. El Escultor Luis Bonifàs y Massó: 1730-1786: biografia crítica
ANALES Y BOLETIN DE LOS MUSEOS DE ARTE DE BARCELONA - Vol. VI, núm. 1-2 (gener-juny 1948), pàg. 7-288.
. L'Altar major d'Alcover í els escultors-arquitectes del barroquisme
CIUTAT I LA CASA - Núm. 2 (primavera 1925), pàg. 6-8.
. L'Arquitectura de Poblet i el seu esperit cistercenc
CIUTAT I LA CASA - Núm. 7 (1927), pàg. 3-27.
. Las Antiguas universidades y colegios españoles como monumentos arquitectónicos
CUADERNOS DE ARQUITECTURA - Núm. 9 (juliol 1948), pàg. 379-396.
. Los baños medievales en el Levante español
CUADERNOS DE ARQUITECTURA - Núm. 2 (novembre 1944), pàg. 44-59.
. Molestia y tono injustificados: aclaracíones a una réplica del señor Alberto Pane
CUADERNOS DE ARQUITECTURA - Núm. 62 (quart trimestre 1965), pàg. 41-42.
. MARTINELL I BRUNET, CÈSAR i altres
Sesión de crítica de arquitectura celebrada en Barcelona como homenaje a Antonio Gaudí
REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA - Any XIII, núm. 139 (Juliol 1953), pàg. 35-50.
. Un Arquitecto eminente del siglo XVII, Fray Josep de la Concepcíó "el tracista"
CUADERNOS DE ARQUITECTURA - Núm. 2 (Novembre 1944), pàg. 44-59.
. Elogio de Josep F. Ràfols : primer biógrafo de Gaudi
DESTINO - 29 de març 1969.


PER UNA BIBLIOGRAFIA COMPLETA
ES PODEN CONSULTAR LES OBRES SEGÜENTS:

. CANALS, JOSEP M.
Bibliografia de Cèsar Martinell i Brunet publicada en motiu de les seves Noces d'Or amb els estudis d'arqueologia: 1912-1962
Valls: Arts gràfiques Castells, 1964.
. MARTINELL TAXONERA, MARIA; BASSEGODA, BONAVENTURA
Bibliografia de Cèsar Martinell i Brunet (1888-1973)
Barcelona: [s.n], 1990
.