Pàgina principal Pàgina principal

Edifici propietat de la PINELLENSE, SCCL.
Situació: carrer Pilonet, 8. 43594 El Pinell de Brai (Terra Alta) Tel.: 977 42 62 34 / 977 42 62 90
Horari de visita: de dilluns a diumenge d'11 a 13h i de 16 a 19h.
Preu de l'entrada: 4,80 €