bibliografia2.gif (13162 bytes)

- Atlas de radiació solar de Catalunya , Barcelona, Institut Català d'Energia, Estudis monográfics núm.6. Edició 1996.

- Atlas eòlic de Catalunya, Barcelona, Institut Català d'Energia, 1993.

- A Green Vitruvius, principles and practice of sustainable architectural design, Programme THERMIE, Londres, James & James Science, 1999.

- BEDOYA FRUTOS, C.: Acondicionamiento y energía solar en arquitectura, Madrid. COAM Servicio de Publicaciones, 1986.

- BUTTON, D.: Glass in Building: a guide to modern architectural glass performance, Oxford, Butterworth Architecture, 1993.

- CARRIER, W.H.:Tratado moderno de acondicionamiento de aire, calefacción y ventilación, Barcelona, Revertécop. 1957.

- CIRIA, Environmental impact of materials, Gran Bretaña, E&F.N. Spon Ltd., 1986.

- COCH, H. y SERRA, R., El disseny energètic en arquitectura, Barcelona, Edicions UPC, 1994.

- Daylight in Architecture, a European Reference Book, Commision of the European Communities. Londres, James&James Science, 1993.

- DE LAS CASAS AYALA, J.M.: Iluminación integrada en la arquitectura, Madrid, COAM, 1991.

- EDWARDS, B., Towards Sustainable architecture, Butterworth Architecture, 1996.

- Estalvi d'energia en el disseny d'edificis, Barcelona, Institut Català de l'Energia, 1983.

- GIVONI, B.: Climate considerations in building and urban design, New York, Van Nostrand Reinholdcop. 1998.

- González, J. M. i MAÑÀ, F., Manual de desconstrucció, Barcelona, ITEC i Junta de Residus, 1995.

- Guia d'aplicació del Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, Barcelona, ITEC i Junta de Residus, 1995.

- Iniciació a l'avaluació del cicle de vida, Barcelona, Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya, 1995.

- Integració de components solars als edificis, Programa THERMIE, Barcelona, Institut Català de l'Energia, 1998.

- La enseñanza de la arquitectura y del medio ambiente, Programa LIFE, Barcelona, COAC, 1997.

- Les energies renovables a l'arquitectura i les ciutats, recull de ponències realitzades al simposi "La planificació energètica i la implantació d'energies renovables a l'arquitectura i les ciutats", Barcelona, COAC, 2000.

- Manual de energía eólica, Cuadernos de energías renovables, Madrid, IDAE, 1992.

- Medi Ambient i tecnologia. Guia Ambiental de la UPC, Barcelona, Edicions UPC, 1998.

- MAZRIA, E, El libro de la energía solar pasiva, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A., 1983

- OLGYAY, V. : Arquitectura y clima. Manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas, Barcelona, México, Gustavo Gili DL, 1998.

- RE, Vittorio: Iluminación interna, Barcelona, Marcombo, 1979.

- Recyclage et valorisation des déchets des materiaux mineraux utilisés dans la construction, Cahiers du CSTB núm. 2.773, París, CSTB, 1994.

- RUEDA, S., Ecología Urbana, Barcelona, Beta Editorial, 1995.

- SERRA FLORENSA, R.: Arquitectura y energía natural, Barcelona, Edicions UPC, 1995.

- SERRA FLORENSA, R. Les energies a l'arquitectura, Barcelona, Edicions UPC, 1993.

- Tecnologies avançades en estalvi i eficiència energètica. La refrigeració natural als edificis, Barcelona, Barcelona, Institut Català de l'Energia, 1991.

- Tecnologies avançades en estalvi i eficiència energètica. Les energies renovables a Catalunya, Barcelona, Institut Català d'Energia,

- Tecnologies avançades en estalvi i eficiència energètica. L'energia a les instal·lacions esportives, Barcelona, Institut Català d'Energia, 1998.

- YAÑEZ, G.: Arquitectura solar, aspectos pasivos, bioclimatismo e iluminación natural, Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1988.