Carta d'Aalborg

Aquesta Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat fou aprovada en la conferència celebrada a la ciutat d'Aalborg (Dinamarca) entre els dies 24 i 27 de maig de 1994. El seu objectiu és instar els governs locals a concretar les pautes polítiques necessàries per avançar cap al desenvolupament sostenible, de manera que les ciutats, les regions i les unitats territorials d'Europa es comprometin a participar en les iniciatives i a recolzar l'anomenada Agenda 21 local.
L'agenda 21 va ser un dels documents aprovats i adoptats pels representants dels governs dels estats assistents a la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament a Rio de Janeiro el 1992, coneguda com a Cimera de la Terra. Es tractava d'un pla d'acció global amb la finalitat d'afrontar els problemes més crítics que afecten avui la humanitat.