DIRECTORI D'EMPRESES DE CATALUNYA

Relació d'empreses a Catalunya

 

ASSOCIACIONS

APERCA (Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya)

Avda.Diagonal 453 bis, 2ª
08036 Barcelona
Tel: 93 622 05 00
Fax:93 622 05 02
E-mail: aperca@suport.org

Criteris de qualitat i disseny d'instal·lacions d'energia solar per a aigua calenta i calefacció.
Estudi desenvolupat per APERCA en col·laboració amb l'ICAEN. (arxiu en format .PDF)

ASENSA (Asociación Española de Empresas de Energía Solar y Alternativas)

Deu i Mata, 117, 3er, 1ª
08029 Barcelona
Tel: 93 321 91 63
Fax: 93 419 72 41
E-mail:

APPA (Asociación de Pequeños Productores Autónomos)
C/ París 205, 4º 1ª
Tel: 93-414.22.77
Contacto: Manuel Delás