NORMATIVA CATALUNYA

Informació sobre normativa d'àmbit català:
ICAEN (Institut Català de l'Energia): www.icaen.net

A destacar:


Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
En vigor el 16 d'agost de 2006