NORMATIVA A EUROPA

Informació sobre la legislació europea:
http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html

A destacar:

Directiva 2002/91/CE
Directiva del Parlament Europeu i del Consell de 16 de desembre de 2002 relativa a l'eficiència energètica dels edificis.
DOCE, 4/01/2003 p. 0065-0071
Text complet en espanyol (format .pdf)