NORMATIVA

Europa

Estat Espanyol

Catalunya

Àmbit municipal a Catalunya 

 

SUBVENCIONS

Europa

Estat Espanyol

Catalunya

Àmbit municipal a Catalunya

 

Més informació:
IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía)
CIDEM (Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial de la Generalitat de Catalunya)
ICAEN (Institut Català d'Energia)