SUBVENCIONS A CATALUNYA

Subvencions en matèria d'estalvi, eficiència energètica i aprofitament dels recursos energètics renovables
El Departament d'Indústria, Comerç i Turisme atorga anualment subvencions a les actuacions en matèria d'estalvi, eficiència energètica i aprofitament de recursos renovables al Principat.
Subvencions per a l’any 2005: Ordre TRI/110/2005, de 16 de març.

Més informació:
Institut català de l'energia (ICAEN) www.icaen.es


Promoció per al finançament d'instal·lacions d'energia tèrmica i fotovoltaica. Programa Fita solar
És un programa dissenyat per l'Institut Català d'Energia, específicament pensat per a la promoció de l'energia solar tèrmica i fotovoltaica a Catalunya.
És un projecte d'assessorament Energètic, que fa servir la fórmula del contracte "claus en mà" per a l'execució d'instal·lacions solars, que permet assegurar la correcta construcció i manteniment de les instal·lacions, i fer viable el seu finançament.

Mes informació:
Institut català de l'energia (ICAEN) www.icaen.es