SUBVENCIONS A L'ESTAT ESPANYOL

Plan de energías renovables 2005-2010
Aprovat el 26 d'agost de 2005 sustitueix al "Plan de Fomento de Energías Renovables"

Més informació:
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia. www.idae.es
Nota de prensa del Ministerio de Industria, Turismo y comercio


Línea de financiación ICO-IDAE para proyectos e energías renovables y eficiencia energética
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia (IDAE) Instituto de Crédito Oficial (ICO), disposen de línies de financiació subvencionada per a l'inversió en projectes d'aprofitament de fonts d'energies renovables o per a la millora de l'eficiència energètica.
L'import màxim financiable serà el 70% del projecte. Tipus de projectes que poden beneficiar-se d'aquests ajuts:

· Projectes d'estalvi i substitució a la indústria
· Eficiència energètica en edificis i enllumenat públic
· Energia solar fotovoltàica de mes de 100 kw
· Valorització energètica de residus.

Mes informació:
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia. www.idae.es