Altitud

L’altitud influeix directament en la temperatura mitjana anual, sobretot en climes secs, en els quals pot arribar a disminuir entre 0,5 i 1ºC per cada 100 m d’augment d'alçada. Igualment, i a causa del menor filtre proporcionat per l’atmosfera, la radiació solar durant el dia sol augmentar a mesura que ho fa l’altitud, de la mateixa manera que l’emissió infraroja d’energia cap a la volta del cel augmenta durant la nit, amb la qual cosa la terra es refreda més ràpidament. Això es tradueix en un gradient tèrmic important dia-nit. La pluja i la velocitat del vent també solen ser més grans en altituds elevades.

 

Tornar a microclima