Claraboies

Són components de pas de llum i radiació situats a un pla sensiblement horitzontal.

Plantegen una important limitació del seu ús a causa de la sobreradiació que reben a l'estiu, ja que el recorregut del sol és més alt.

Aquest excés de radiació, que en altres climes no té gaire importància, invalida pràcticament l'ús de grans superfícies de claraboia sense protecció a zones on hi ha moltes hores d'insolació a l'estiu.

Per aquesta raó en moltes ocasions es fan servir proteccions exteriors contra la radiació directa, difusors interiors (combinats amb un bon sistema de ventilació) que a la vegada limiten la radiació directa i milloren el repartiment de la difusa i, finalment, lluernaris, com claraboies autoprotegides en adoptar una orientació determinada (en general nord), que es comporten individualment com finestres altes, amb una gran importància del component reflectit interior.


Comportament respecte al fred, a la calor i a la llum.

La seva ubicació a les parts altes implica que a l'hivern estan en contacte amb l'aire més calent, sobretot si no es tracten adequadament les estratificacions, el que pot provocar pèrdues tèrmiques importants i possibilitat de condensacions.

A l'estiu, si són practicables, són bons elements de ventilació, doncs aprofiten el tiratge tèrmic de l'edifici, però reben molta radiació del sol alt, per la qual cosa cal protegir-les.

La quantitat de llum que dóna una claraboia respecte de la que dóna una finestra dels mateixos materials i dimensions és aproximadament el doble doncs, mentre que un pla horitzontal "veu" tota la volta del cel (i, per tant, és il·luminat per la totalitat d'aquesta volta), un pla vertical en veu únicament la meitat, per la qual cosa rep solament la meitat de la llum.

A banda d'això, cal evitar l'enlluernament que pot provocar el sol directe a l'estiu.

Com a elements de captació solar funcionen de forma inversa al desitjable (en capten més a l'estiu), però en qualsevol cas el seu rendiment (energia aprofitada respecte a energia captada), que es situa entre el 0,4 i el 0,7, mentre que el retard (temps que triga en revertir a l'interior l'energia que hi entra) és pràcticament nul.

 

Tornar a estratègies de captació de calor
Tornar a estratègies d'il·luminació

  fons_negre_sense_imatge.GIF (98 bytes)
Zoo. Bronx


claraboies_sant_jordi.gif (19217 bytes)Palau Sant Jordi. Barcelona