El clima

Els climes temperats, com el mediterrani,  tenen molts avantatges, però al mateix temps, són els més complexos, ja que presenten paràmetres molt variables. Es poden dividir en:

- Temperat fresc, quan la temperatura mitjana del mes més fred és inferior als -3ºC i la del més càlid superior als 10 ºC.

- Temperat càlid, quan la temperatura mitjana del mes més fred se situa entre els -3 ºC i els 18 ºC. En aquest tipus de clima, les necessitats energètiques de refrigeració poden superar àmpliament les de calefacció.

El clima mediterrani és un dels que aporten més varietats climàtiques. Les tres principals són el continental, el marítim i el muntanyós.

La península Ibèrica, a causa de la seva geografia, és una de les zones mediterrànies amb més varietat de climes. En localitats situades per damunt dels 1.000 m d’altitud tenen lloc fortes oscil·lacions de temperatura, ja que, malgrat que la radiació solar augmenta (per la menor capa atmosfèrica travessada), cada 100 m d’elevació sobre el nivell del mar implica un descens de temperatura d’aproximadament mig grau, per la qual cosa els hiverns poden arribar a ser molt freds.
La radiació és menor a les zones costaneres (amb l’excepció de la costa occidental de Galícia), a causa de la broma i la nebulositat tènue que acompanya les brises marines i a l’alt grau d’humitat.

Conclusions

  • Els climes temperats son els més complexos, doncs a l’estiu fa calor i a l’hivern fa fred, tot i que ni un ni l’altre siguin extrems. Els edificis per tant s’han d'adequar a ambdues circumstàncies.
  • Dintre del clima mediterrani es poden trobar tres varietats, dels quals el marítim és el més temperat, mentre que els altres dos son més extrems, sigui per l’altitud (muntanyós) o per la continentalitat (continental).
  • Les boires tapen moltes hores de sol a l’hivern a les zones més humides.
  • Al clima de muntanya, amb l’altitud augmenta l’exposició al sol i al vent i disminueixen les boires.
  • Al clima marítim es poden aprofitar les marinades per condicionar els edificis a l’estiu.

Clima càlid
Clima fred

Tornar a conceptes