Cobertes inundades

Són cobertes planes on s’acumula aigua, sigui tancada en bosses o dipòsits, sigui oberta en forma d’estany.

Són sistemes que únicament tenen bon rendiment com a captadors a climes freds de baixa latitud (menys de 36º), doncs sinó la radiació a l’hivern és massa tangencial, mentre que com a elements de refrigeració són efectius a climes càlids secs i amb nits clares.

cobertes_inundades.gif (10009 bytes)

 Comportament en front del fred, la calor i la llum.

A l’hivern, durant el dia, l’aigua és escalfada per la radiació incident i n’acumula l’energia, mentre que per la nit s’aïlla exteriorment, de forma que la calor emmagatzemada és cedida a l’interior de l’edifici per transmissió i radiació.

A l’estiu, cal que durant el dia s’aïlli per tal que l’aigua no s’escalfi amb la radiació, mentre que durant la nit l’aïllament es retira, amb la qual cosa l’aigua radia calor cap al cel, absorbint-lo de dins l’edifici per convecció.

Si el paper de la coberta és com a captador és convenient que l’aigua estigui tancada en sacs o dipòsits, per tal d’evitar que part de la calor es perdi evaporant l’aigua, mentre que si es fa servir com a element de refrigeració estival, és millor que estigui lliure en forma d’estany, per tal d’aprofitar l’efecte de refrigeració evaporativa.

El doble efecte es pot aconseguir fent servir una coberta impermeable mòbil que es pugui posar a l’hivern i treure a l’estiu.

Tornar a estratègies de captació de calor