El color de la llum

El que els nostres ulls perceben com a llum blanca no és altre cosa que la barreja de llums de diferents colors ( de diferents longituds d'ona l ) en una determinada proporció, similar a la que ens arriba del sol, però no hi ha cap longitud d'ona "pura" que corresponguin a la llum blanca.

El color de la llum i de les superfícies d'un ambient componen, per als nostres ulls, una única imatge visual, ja que la percepció que en tenim és la del color dels objectes sota una llum d'una certa tonalitat.
Per tal de gaudir d'una correcta percepció dels ambients, cal que la llum sigui blanca o d'una tonalitat coherent amb la predominant de les superfícies, ja que si no el resultat és molt esmorteït.

És important mantenir-se dintre d'uns determinats valors de nivell d'il·luminació, segons la temperatura del color de la llum, que expressa el color de una font de llum en comparació amb la llum emesa per un cos negre (un cos negre te absorció màxima a totes les longituds d'ona) a una temperatura absoluta determinada. S'expressa en graus Kelvin, ºK. Al voltant dels 3.000 ºK predominen ones llargues (vermelloses), cap als 5.000 ºK la distribució està compensada (llum blanca), i pels valors més alts, predominen les ones curtes (blaves).

D’acord amb els estudis de Kruithof, que relacionen aquests dos paràmetres, un ambient amb la temperatura del color baixa (colors groguencs i vermellosos) molt il·luminat dóna una sensació "sufocant", mentre que temperatures del color altes (colors blaus i verds) amb poca llum fan que els ambients siguin "somorts". Cal recordar, a més, que per motius fisiològics i psicològics els colors blavosos semblen menys lluminosos.

També cal tenir en compte que els colors foscos (i les superfícies poc il·luminades) donen la sensació d'estar més a prop que els clars i fan més petit l'espai.
Un fenomen semblant succeeix amb els colors freds (blaus, verds) i els càlids (grocs, vermells): els primers allunyen els paraments, mentre que els segons els apropen i fan els espais més petits.

Tornar a confort