El confort a l'hivern, a l'estiu i respecte la il·luminació

Hivern
Cal tenir molta cura de les superfícies fredes (vidres i zones mal aïllades), doncs la seva "radiació freda" fa baixar la temperatura de sensació.
Una humitat per sota del 30% dona sensació de sequedat, mentre que per sobre del 80% pot generar malestar a causa de la roba humida, o sensació de suor.
Un moviment excessiu de l'aire provoca sensació de fredor.


Estiu

La temperatura de confort a l'estiu es situa entre els 24 i 27º dins dels edificis, per a una activitat normal i amb unes condicions mitges d'humitat.
És molt important controlar la humitat, doncs si es excessiva (per sobre del 75%) provoca sensació de sufocament, doncs impedeix que la suor s’evapori i refrigeri.

Als climes més humits es molt efectiu el moviment d’aire (ventiladors, corrents d’aire, marinades, etc.), doncs activen l’evaporació de la suor, mentre que als més secs es millor intentar refrescar l’ambient humitejant-lo (brolladors, superfícies d’aigua, etc.).
Cal evitar l’escalfament de les superfícies immediates (terres, façanes, etc.), doncs augmenten molt la temperatura radiant i la sensació de calor.


Il·luminació

Les decisions constructives i de composició tenen conseqüències sobre tots els paràmetres de confort lumínic:

  • La grandària i orientació de les finestres té repercussió sobre la quantitat de llum que hi entra i per tant sobre la il·luminància.

  • La posició i la forma de les finestres incideix sobre el repartiment de la llum a l’interior i per tant sobre els diferents nivells i brillantors.

  • Les proteccions solars i complements minven la quantitat de llum, però en canvi poden controlar l’enlluernament i el repartiment de la llum.

Tornar a confort