El confort tèrmic

El confort tèrmic depèn de les condicions ambientals de l’interior i de l’exterior, del tipus d’activitat i de les característiques fisiològiques de l’individu, i té lloc quan es donen, al mateix temps, les dues condicions següents:

  1. La quantitat de calor produïda pel metabolisme és igual a la quantitat de calor cedida a l’ambient.
    En repòs absolut i en estat de comoditat, la producció mínima de calor en el cos humà és de 70 kcal/h (1 kcal/h per kg de pes). Altres valors orientatius són 80 kcal/h asseguts en un treball normal d’oficina, 200 kcal/h caminant a poc a poc, 500 kcal/h corrent i 600 kcal/h fent un treball dur.

  2. En cap part del cos es percep sensació de fred o calor.

El confort tèrmic està directament relacionat amb la temperatura de sensació, és a dir la que percep el cos humà, que depèn bàsicament de la  temperatura seca de l’aire (ta), la temperatura radiant (tr) dels paraments i la velocitat i humitat relativa de l'aire. La diferència de temperatura entre la superfície interior dels tancaments i la de l’aire ambient dels locals, mesurada al seu centre a 1,5 m d’altura, no ha de ser superior als 3ºC per als paraments verticals ni als 2ºC per als sostres. Es poden exceptuar d’aquest requisit els buits vidrats com ara portes, finestres o claraboies.

Tornar a confort