Elements fixos de control solar

A les nostres latituds (41 ºLN), en general, si protegim els vidres que donen al sud mitjançant un voladís, la seva projecció horitzontal hauria d'estar compresa entre 1/3 i 1/2 de l’altura del vidre. Això permet l’entrada de sol a l’hivern i l’obstaculitza a l’estiu.

Les proteccions fixes, però, presenten els problemes que l'ombra que dónen és en funció de la posició del sol i no de l'estació climàtica: una protecció fixa proporcionarà la mateixa ombral: una protecció fixa proporcionarà la mateixa ombra el 21 de setembre, quan el clima és càlid, que el 21 de març, en què encara és fred. Això farà necessària la utilització d’elements de protecció complementaris, com ara persianes, venecianes, etc.

Així com un voladís horitzontal pot ser eficaç en obertures orientades al sud, no ho és en absolut per a orientacions a l’est i a l’oest, on els baixos i variats angles d’incidència dels raigs solars al llarg de les estacions fan aconsellable la inclusió de pantalles verticals o elements mòbils.

Altres elements fixos de control solar comuns són els porxos, les pèrgoles i les lames horitzontals o verticals.

 

Tornar a sistemes de control solar