L'enlluernament

L’enlluernament es podria definir com la pèrdua d’agudesa visual deguda a l’excés de contrast entre les brillantors dels objectes que entren dins del camp de visió.

Les seves conseqüències són, com a mínim, negatives per a la precisió de la visió (enlluernament molest) i poden arribar a generar situacions de perill físic o ceguesa momentània (enlluernament incapacitant).
En àmbits laborals, un enlluernament lleuger, (p. ex. escriure en un paper blanc sobre una taula fosca) genera cansament visual, mal de cap i a la llarga, vista cansada permanent, doncs la pupil·la s'ha d’acomodar contínuament.
Un enlluernament sever (p. ex. estudiar a una habitació no gaire il·luminada però sota un raig de sol directe), accentua les conseqüències esmentades fins a impedir la realització de l’activitat.
Particularment greus poden ser els efectes quan existeix moviment d’objectes o persones, doncs s’incideix directament en el camp de la seguretat personal.
A tall d’exemple, pot ser acceptable, que no recomanable, que a un lloc de pas existeixi un cert enlluernament que no permeti veure correctament el terra si no hi ha cap obstacle, però, si hi ha un graó o qualsevol irregularitat, sortint, etc., és totalment inacceptable.

Tornar a confort