Espais-tampó

Espais que no estan contínuament ocupats pels seus habitants, o zones no climatitzades en les quals l’oscil·lació de temperatura no és primordial (escales, locals de servei, garatges i fins i tot armaris), ja que contribueixen a reduir les pèrdues a l’hivern en configurar àrees de temperatura intermèdia.

Tornar a fluxos interiors