Estratègies d’il·luminació

De forma similar als sistemes de captació de calor, es poden classificar(*) en funció de la forma en que deixen entrar la llum als interiors:

·       sistemes de pas de llum, com finestres, murs i cobertes transparents i claraboies , amb totes les variacions dimensionals i constructives que fan al cas, que de forma directa deixen entrar la llum als interiors.

·       sistemes de conducció de llum, com conductes, lluernaris i safates de llum, que capten la llum i la condueixen de forma més o menys directa fins a l’interior.

(*) Aquesta classificació és parcialment adaptada de R. Serra i H. Coch “El disseny energètic a l’Arquitectura”. Edicions UPC. Barcelona 1.994

Tornar a tecnologies i estratègies