Estratègies de refrigeració i ventilació

 

Es poden classificar en funció del fenomen físic que es faci servir, tot i que moltes vegades no són sistemes purs, sinó que en fan servir diversos fenòmens:

  • sistemes d’inèrcia, com els conductes soterrats i el soterrament del propi edifici on s’aprofita la inèrcia tèrmica del terreny o d’altres dependències.
  • sistemes de radiació, com els patis, els quals radien calor cap al firmament a la nit.
  • sistemes de moviment d’aire, com les torres de vent  i les xemeneies solars, que aprofiten les diferències de pressió i temperatura per fer circular l’aire a través de l’edifici.
  • sistemes d’ombrejament, com ombracles, pèrgoles i també els patis, que generen llocs ombrívols a l’entorn proper de l’edifici.
  • sistemes d’humidificació, com brolladors i estanys que, en evaporar aigua, refrigeren l’aire i l’humidifiquen.

 

Tornar a tecnologies i estratègies