Forta ventilaciˇ

En el cas de paraments verticals la relaciˇ entre la superficie total dels orificis de ventilaciˇ S (cm2) i la longitud en planta del parament L (m) tÚ d’acomplir aquesta relaciˇ:

S/L >= 500 cm2/m.

Mentre que a les cobertes, la relaciˇ entre S (cm2) i la superficie de la coberta A (m2) tÚ d’acomplir aquesta:

S/A>=30 cm2/m2.

Tornar a a´llament