Infiltracions

Aire que es cola de forma incontrolada a traves de les escletxes de les fusteries. Les de baixa qualitat poden generar unes pèrdues tèrmiques per aquest concepte similars a les de transmissió.

Tornar a fluxos exteriors