Clima mediterrani marítim

A l’estiu difícilment s’ultrapassen els 30 ºC i a l’hivern no se sol arribar als 0 ºC de temperatura mínima.

La diferència de temperatures entre la terra i el mar dóna lloc a brises que redueixen les oscil·lacions diàries dia-nit (entre 5 i 10 ºC).

La precipitació aproximada anual és de 500 mm (500 l/m2), amb un màxim d’intensitat de pluja a la tardor.

 

Tornar a clima