La plantació d'una massa forestal

La plantació d’una massa forestal adequada pot fer canviar molt positivament el microclima: augmenta la humitat ambiental, disminueix el salt tčrmic nit-dia (ja que és una pantalla a la radiació diürna i nocturna) i pot actuar de barrera davant els vents freds i fins i tot el soroll si presenta prou gruix (a partir de 30 m).

D’altra banda, els arbres de fulla caduca proporcionen ombra a l’estiu i permeten la radiació solar a l’hivern.

 

Tornar a microclima