Clima mediterrani de muntanya

A causa de l’altitud, es donen temperatures més baixes que en les altres varietats climàtiques (són comunes les temperatures per sota dels 0 ºC durant l’hivern). La diferència és més acusada a mesura que augmenta l’altitud.

Les oscil·lacions diàries de temperatura se situen, en uns 7 ºC a l’hivern i 12 ºC a l’estiu, i són més notòries a les zones situades per damunt dels 1.000 m d’altitud, degut a l'augment de la radiació solar durant el dia i a la major emissió terra-cel durant la nit.

El vent assoleix velocitats més grans que en les altres varietats climàtiques i les pluges són també més freqüents.

 

Tornar a clima