Mur Trombe

És un mur massís de 25-40cm. de gruix, fet amb totxo massís, pedra, formigó, etc. de color fosc per l'exterior i protegit amb un vidre.

Part de la radiació directa s'hi acumula (i arriba a l'interior amb un retard d'unes 8 hores), però a diferència del mur d'inèrcia, unes reixetes regulables a la part superior i inferior del mur permeten la convecció de l'aire de la cambra cap a l'edifici, de forma que part de la calor captada no s'acumula, sinó que es lliurada a l'interior instantàniament.

Aquestes reixes, combinades amb d'altres situades a la part superior de l'envidrat, permeten que durant l'estiu el mur ventili l'edifici, per tiratge tèrmic.

També hi han pèrdues cap a l'exterior, però l'efecte hivernacle que produeix el vidre exterior les minimitza.

Comportament respecte al fred, a la calor i a la llum.

Els requeriments bàsics són dos:

- El mur ha d'estar orientat al sud (± 15º), per tal d'obtenir la màxima captació.

- Cal que tingui una protecció solar exterior per evitar el sobrescalfament a l'estiu, tot i que al ser la cambra ventilada, aquest extrem no és tan important com als murs d'inèrcia.

Amb aquest sistema, l'aire calent és aportat a l'interior immediatament i proporciona calefacció durant el dia, mentre que la calor emmagatzemada pel mur, si s'ha dissenyat correctament, es cedeix a l'interior amb un retard de 8 a 10 hores.

La calor acumulada es distribueix després a l'espai interior per radiació. Podem considerar que aquesta radiació és eficaç, aproximadament, fins a una distància de l'ordre de dues vegades l'alçada de la paret.

Els murs Trombe són opacs, per la qual cosa cal combinar-los amb finestres, les quals, a banda de proporcionar il·luminació, aporten també calor a l'interior durant les hores del dia.

La utilització d'aquests murs es farà en situacions on calgui calor durant el dia i la nit, fins i tot a costa de no cobrir les necessitats nocturnes.

És important poder netejar els vidres per l'interior, doncs al moure's l'aire de la cambra s'embruten i baixa el rendiment del mur.

 

Tornar a estratègies de captació de calor