Ombracles

Són sistemes compostos per una estructura lleugera i tancaments superiors i laterals fets amb entramats bastant atapeïts que produeixen zones permanentment ombrívoles, deixant passar la radiació difosa però no la directa ni les vistes.

Es fan servir moltes vegades per definir espais, però també com a elements de protecció d'espècies vegetals que no suportarien el sol directe.

Quan es complementen amb elements vegetals que substitueixen en tot o en part l'entramat, es parla de pèrgoles.

Comportament respecte al fred, a la calor i a la llum.

La seva funció principal és la que defineix el nom: provocar ombra i, per tant, el seu comportament global està relacionat amb aquest fet.

No tenen més repercussió en front del fred que la derivada de l'apantallament de la radiació directa: cal que no obstaculitzin la incidència en llocs que hi sigui desitjable en èpoques fredes.

Respecte a la calor, en tant que ombregen zones perimetrals als edificis, impedeixen que s'escalfin i per tant hi milloren les condicions ambientals a l'estiu, tant exteriors com interiors.

Tamisen la llum, però també la disminueixen, per la qual cosa cal tenir-los en compte a l'hora de projectar finestres i entrades de llum que hi puguin ser afectades.

 

Tornar a estratègies de refrigeració i ventilació