Orientació i assolellament
Comportament a l'hivern, l'estiu i la il·luminació

Hivern
A les façanes sud el sol hi incideix molt perpendicularment i durant tot el dia, per la qual cosa les obertures situades en aquesta orientació reben molta radiació.

Les façanes nord no reben en absolut radiació directa, la qual cosa les fa fredes, però en canvi, el paisatge exterior que s’hi veu des de l'interior de l'edifici està il·luminat pel sol, la qual cosa pot compensar en part la sensació trista de l’absència de radiació.

Tant la façana est com la oest reben molt poca radiació, doncs el sol hi incideix sempre de forma molt tangencial i el dia es curt; tot i que no tant com la nord, son façanes bastant fredes.

El sol incideix tot el dia de forma rasant sobre la coberta, per la qual cosa rep poca radiació.

Estiu
A les façanes sud el sol hi incideix molt tangencialment i només a les hores centrals del dia, per la qual cosa les obertures situades en aquesta orientació no reben massa radiació; a més, com el sol hi incideix quan va més alt, es molt fàcil protegir-les mitjançant ràfecs o proteccions horitzontals.

Les façanes nord reben radiació directa a primeres hores del matí i darreres de la tarda, però la seva aportació calorífica és menyspreable.

Tant la façana est com la oest reben molta radiació, durant la meitat del dia, i molt perpendicularment, sobretot a primeres (est) i darreres (oest) hores del dia; són per tant, molt càlides i difícils de protegir. A més, la màxima radiació sobre la façana oest coincideix amb les hores càlides de la tarda, la qual cosa la fa encara més conflictiva.

El sol incideix tot el dia sobre la coberta i a les hores centrals de forma molt perpendicular, per la qual cosa és el parament que rep més radiació. Claraboies, boques de pati, lluernaris sense protegir, poden provocar grans sobrescalfaments.

Il·luminació
La qualitat i la quantitat, de la llum que entra per les obertures varia d’una façana a l’altre:
La façana sud rep la llum blanca del sol directe durant moltes hores al dia, i la resta d’hores
, a l’estiu, rep la llum estable i blavosa de la volta del cel. Aquesta llum difosa és l'única que rep la façana nord al llarg de tot el dia excepte a les hores extremes a l’estiu, quan caldrà evitar l’enlluernament degut a la radiació directa.

Les façanes est i oest, per la seva banda, reben la llum directa de les primeres o darreres hores del dia, que és molt direccional i vermellosa, mentre que la resta del dia reben la de la volta del cel, blavosa i estable; hi ha molta diferència en funció de l’hora del dia.

Els elements d’il·luminació situats a la coberta reben llum de sol directe tot el dia, per la qual cosa caldrà en general matisar-la o controlar-la.

L'existència de proteccions solars i la diferent forma, disposició i grandària dels forats en funció de l’orientació, faran variar la quantitat i la qualitat de la llum disponible als interiors.

 

Tornar a orientació i assolellament