L'orientació

L’orientació de l'emplaçament influeix especialment sobre el microclima. Els vessants sud de les muntanyes, a més de rebre la major radiació solar i d’estar protegits dels vents freds, permeten una proximitat i una alçada més grans de les edificacions sense produir obstrucció al sol, mentre que als vessants nord passa tot el contrari.

 

Tornar a microclima