Sistemes de control solar

Donat que la captació solar té lloc a través de les obertures vidrades, és recomanable utilitzar mecanismes de control de la radiació en qualsevol època de l’any, sobretot en climes càlids i temperats a l’estiu.
Normalment els podem incorporar a l’edifici, amb elements fixos (voladissos) o mòbils.

Els elements de control ambiental no es limiten exclusivament al disseny de l’edifici. Hi ha elements externs a les construccions que poden ser molt útils i que arriben a crear variacions apreciables en el microclima de l’entorn immediat. És a dir, mitjançant elements afegits a l’edificació podem arribar a "manipular" el microclima de l’entorn en benefici nostre.

La vegetació exerceix un paper important, ja que ofereix la possibilitat de crear un microclima favorable a l’estiu: incrementa la humitat ambiental i afavoreix les brises, amb la qual cosa augmenta la sensació de frescor. Les espècies vegetals de fulla caduca constitueixen un bon sistema autoregulat de control. Per a espècies vegetals de petita envergadura, la millor ubicació és a l’est i a l’oest, ja que protegiran del sol baix d’estiu, mentre que a sud son més recomanables les altes, per apantallar el sol de migdia.

La inclusió de pantalles artificials, com ara parets, tanques, terra o fins i tot altres construccions (garatges, etc.) Pot actuar com una barrera davant la radiació solar o els vents freds, segons les necessitats climàtiques de l’emplaçament.

Comportament respecte l'hivern, l'estiu i la il·luminació

Conclusions

  • Els elements de control solar a l’hivern es fan servir més aviat per controlar els efectes de la llum (enlluernament, etc.) que de la calor, la qual cosa fa recomanable que siguin interiors al vidre i puguin cedir la seva escalfor als locals.

  • Per contra, a l’estiu, convé que siguin exteriors i el més allunyats possible de la façana, per tal de crear un entorn proper fresc.

  • Cal acurar molt el disseny de les proteccions solars per les conseqüències que tenen sobre la il·luminació.

Tornar a conceptes