Control i regulació
Comportament respecte l'hivern, l'estiu i la il·luminació

Hivern
Obertura o tancament del pas de l'aire d'ambients caldejats cap a d'altres més freds mitjançant comportes motoritzades (p. ex. les dels murs Trombe).

Obertura de persianes de les zones assolellades per deixar passar el sol amb preferència sobre la posta en marxa de la calefacció.
Tancament de porticons o aïllants de finestres, galeries o hivernacles, quan la radiació i la temperatura exterior son baixes.

Estiu
Variació mitjançant sondes de radiació de la disposició de proteccions solars mòbils en funció de l'assolellament, vent, etc.

Obertura o tancament dels sistemes de ventilació, en funció de les temperatures interiors i exteriors, del vent, etc.

Posada en marxa de sistemes d'humidificació, en funció de la humitat relativa.

Il·luminació
Control de l'encesa i apagada de llums mitjançant sensors de nivell d'il·luminació unides amb sistemes de calendari o lligades a mecanismes de detecció de presència.

Variació del nivell d'il·luminació que proporciona l'enllumenat artificial en funció del que proporciona el natural, mitjançant reguladors de flux, reactàncies regulables, etc.

Disposició d'elements contra l'enlluernament, estores, persianes venecianes,…

Variació de la geometria d'elements de conducció de llum en funció del moviment del sol.

 

Tornar a regulació

 

 

nouvel_hivern.gif (23140 bytes)
Institut du mond arab
J. Nouvel

 

nouvel_estiu.gif (22814 bytes)
Institut du mond arab
J. Nouvel