Els objectius globals descrits a l’apartat de Conceptes i Aplicacions es materialitzen sempre amb l’aplicació d’una sèrie d’estratègies i d’elements especialitzats que formen part de l’edifici.

Alguns són d’ús quotidià, com les finestres i d’altres molt especialitzats; alguns tenen una aplicació específica, com guanyar calor, mentre que d’altres serveixen a finalitats diferents i, fins i tot, contraposades, com guanyar calor a l’hivern i refrescar a l’estiu.

Tot i aquesta possible doble o triple funció, es pot parlar d'estratègies de captació de calor, de refrigeració i ventilació i d'il·luminació.