El vestuari

El vestuari de les persones té una gran importància per al seu benestar tèrmic. Per tal de minimitzar el consum energètic, cal que les instal·lacions de calefacció o de climatització s’adeqüin al clima i a l’època de l’any en què funcionen i que la temperatura d’impulsió de l’aire i el sistema de regulació d’aquestes instal·lacions no comportin un excés de fred o de calor a l’interior del local. És contradictori i innecessàriament car que en alguns locals climatitzats calgui abrigar-se a l’estiu i  faci falta treure’s roba a l’hivern.

Tornar a confort