Xemeneies solars

Són sistemes que es fan servir a zones càlides i assolellades per augmentar de forma natural el tiratge tèrmic de xemeneies o conductes de ventilació.

Es procura que la part que sobresurt per sobre de la coberta s'escalfi molt amb el sol (p. ex. fent-la de xapa pintada de negre), de forma que també s'escalfi l'aire de dintre que tendeix a pujar i per tant a extreure aire de dins l'edifici.

La seva efectivitat queda reduïda a les hores del dia, cosa que no planteja més problema doncs, en general, la frescor de la nit fa que el tiratge natural funcioni correctament.

Com a qualsevol altre sistema de ventilació passiva, cal dotar-lo amb barrets de protecció que aprofitin l'efecte Venturi.

Una possible millora (però que ho encareix bastant) és el recobrir exteriorment la tramada exterior amb una caixa de vidre, amb la qual cosa s'escalfa molt més a causa de l'efecte hivernacle i s'activa el tiratge.

Comportament respecte al fred, a la calor i a la llum.

Són elements ideats particularment per activar l'extracció de l'aire calent dels edificis, per la qual cosa són considerats sistemes de moviment d'aire.

Com a les torres de vent, si l'aire de renovació que penetra a l'edifici es fa passar per llocs frescos com ara soterranis o cisternes, la seva efectivitat com a sistema de refrigeració augmenta.

Utilitzacions alternatives semblen dificultoses, degut sobretot a la petita secció necessària, tot i que es podria arribar a forçar la seva utilització com a conductes de llum.

 

Tornar a estratègies de refrigeració i ventilació