Incineració de RSU
És una instal·lació on té lloc un procés de combustió controlada de les deixalles domèstiques (fracció que no s'ha pogut reciclar), aquestes són transformades en escòries (compostos que no s'han cremat, matèria no orgànica), cendres i fums que s'emeten a l'atmosfera. Tots aquests elements resultants són tractats adequadament per tal de protegir el medi ambient.
Per exemple, un dels aspectes que preocupa molt a la gent són els fums emesos a l'atmosfera. Les instal·lacions per incinerar les deixalles, per tal de complir la normativa i que puguin funcionar, han de disposar d'uns equips amb una tecnologia molt avançada que permetin filtrar els gasos de partícules contaminants i d'uns sistemes de rentat que permetin eliminar els compostos gasosos nocius i perillosos.

Tornar