Metanització

L'escenari actual de tractament de la matèria orgànica dels RSU indica que en els propers anys, possiblement, els únics tractaments viables seran el compostatge i la metanització.

Pel que fa al compostatge no s'obté un aprofitament de l'energia però sí un reaprofitament de la matèria primera al obtenir-ne un producte, el compost, que posteriorment es podrà utilitzar com a adob.

Pel que fa a la metanització, es tracta de fer fermentar de forma controlada la matèria orgànica. Els organismes biològics que degraden la matèria requereixen d'un ambient sense oxigen (anaerobi). En aquest procés s'allibera de nou biogàs.

A Catalunya aquest sistema només s'ha implementat en la depuració de les nostres aigües brutes. Les estacions depuradores utilitzen aquest gas per a generar escalfor en els seus digestors. És previst la construcció d'una planta de cogeneració que funcionarà amb barreja de gas natural i aquest biogàs.

Tornar

 
Font: ICAEN