El terme "biomassa" inclou tota la matèria viva, o que l'origen en sigui la matèria viva, que existeix en un instant de temps a la Terra.
L’energia que es pot obtenir de la biomassa prové de la llum solar, la qual, gràcies al procés de fotosíntesi, és aprofitada per les plantes verdes i transformada en energia que queda acumulada en l’interior de les seves cèl·lules. Aquesta energia pot ser traspassada per la cadena alimentària al regne animal.
L'energia acumulada a la biomassa pot ser alliberada sotmetent-la a diversos processos d’aprofitament energètic:
Processos d’aprofitament energètic dels residus agrícoles i forestals
Processos de valorització energètica dels RSU


Font: ICAEN