La principal aplicació de l'energia eòlica en l'actualitat és la generació d'energia elèctrica en parcs eòlics de petita o mitjana potència. Aquestes instal·lacions solen tenir una potència instal·lada que pot variar des dels 4-5 MW fins els 50-60 MW i subministren l'energia produïda a la xarxa de distribució.
En les instal·lacions eòliques autònomes, és a dir, no connectades a la xarxa, la potència instal·lada depèn únicament de les necessitats de l'usuari i, per tant, sol ser molt més petita. Normalment la instal·lació se situa molt a prop del centre de consum, requerint l'existència d'acumuladors i freqüentment d'altres energies de suport que garanteixin el subministrament.

En termes econòmics, entre les energies renovables l'energia eòlica és una de les més competitives. La millora de la tecnologia i de les condicions de venda de l'energia generada a les companyies, així com la disminució dels preus dels aerogeneradors (un 30% entre 1990 i 1997) han afavorit fortament el creixement del sector en els darrers anys.

Exemple d'instal·lació
Aquest és un exemple d'aplicació que permet una aproximació al cost i dimensionament d'una instal·lació eòlico-fotovoltaica.
Aquesta fitxa ha estat realitzada amb la col·laboració d'APERCA (Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya)
FV-E2: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, Gandesa, Terra Alta