Instal·lacions autònomes

Es tracta de sistemes autònoms allunyats de la xarxa elèctrica que cobreixen aplicacions de petita potència, normalment per al subministrament elèctric d'habitatges aïllats.
Quan el subministrament elèctric ha de ser permanent és usual recórrer a una instal·lació mixta, normalment eòlica-diesel o eòlica-fotovoltaica. L'energia eòlica es complementa molt bé amb la fotovoltaica, donat que sovint hi ha absència de vent amb bones condicions d'insolació i viceversa.
Aquests tipus d'instal·lacions poden ser gestionades directament pels seus propietaris, ja que precisen d'un manteniment molt bàsic.


Tornar a: Conceptes i Aplicacions

 
Font: ICAEN