Instal·lacions eòliques autònomes

L'objectiu bàsic de les instal·lacions autònomes és el subministrament de l'energia demanada per la càrrega prevista. Per tant, cal considerar en primer lloc el consum previst i, en segon lloc, la disponibilitat mitjana de vent al llarg de l'any a l'indret considerat. Coneguts el consum elèctric anual i la velocitat mitjana de vent es pot determinar la potència necessària a instal·lar. Per determinar el potencial eòlic aproximat d'un emplaçament, es pot consultar l'Atlas Eòlic de Catalunya, editat per l'Institut Català d'Energia.
S'ha de triar l'aerogenerador que presenti la producció energètica anual més gran. El quadre següent pot servir de referència:

Potència de l'aeromotor (KW) Velocitat mitjana anual (m/s)
  2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2
0,5 288 576 840 1.104 1.320 1.488
1 428 1.080 1.560 2.064 2.496 2.880
2 960 1.920 2.880 3.840 4.800 5.640
4 1.800 3.600 5.520 7.440 9.360 11.040
6 2.760 5.520 8.400 11.280 14.160 17.040

Energia generada (KWh/any) per diferents aerogeneradors a diferents velocitats mitjanes
FONT: IDAE

Normalment s'instal·la un o més aerogeneradors que funcionin amb velocitats molt baixes de vent (brises) i que alimenten un conjunt de bateries dimensionades segons la temporització de la demanda. Aquests petits aerogeneradors solen anomenar-se aeroturbines o aeromotors i han de tenir velocitats d'arrancada el més baix possible. S'ha de seleccionar les màquines que donin majors potències a velocitats de vent de 9 m/s com a màxim, donat que les velocitats de vent petites són més freqüents (hores/any), aconseguint-se major quantitat d'energia.

Quan el subministrament ha de ser permanent, com és el cas d'habitatges aïllats, se sol recórrer a les instal·lacions mixtes, normalment eòlico-fotovoltaiques o eòlico-diesel.
El sistema eòlic-fotovoltaic permet un emmagatzematge menor d'energia respecte al sistema únicament eòlic, donada la seva millor adaptació a la climatologia de l'indret. Les bateries solament han de garantir el subministrament quan no hi ha ni vent ni radiació solar. Aquest és un aspecte important, donat que les bateries tenen un cost elevat i, en molts casos, depenent del tipus de projecte, no seria rendible emmagatzemar per sobre d'un límit determinat.

Tornar a Costos i dimensionament