Els parcs eòlics

Els parcs eòlics són grans instal·lacions connectades a la xarxa per tal de subministrar l'electricitat que produeixen. Aquestes centrals, que solen tenir una potència que varia dels 5 MW als 60 MW, són les que permeten el millor aprofitament de l'energia eòlica.
En la determinació de la ubicació, dimensió i forma d'un parc eòlic influeixen molts factors, tals com:

- velocitat del vent (superior a 6 m/s), variacions (diürnes, estacionals, en alçada), ràfegues i calmes
- distribució de direccions
- variació de la densitat de l'aire
- ombres entre màquines
- condicions especials (huracans, sorra, sal)
- accessibilitat de l'emplaçament
- tecnologia disponible
- inversió prevista, etc.

L'estudi de viabilitat d'un parc eòlic no es pot reduir únicament a qüestions econòmiques i d'enginyeria; la seva implantació implica sovint aspectes culturals, socials, paisatgístics o de percepció de l'entorn, així com consideracions sobre els ecosistemes en els quals es planteja situar-los.

A Catalunya, el Pla de Parcs Eòlics (1995), en la seva fase d'anàlisi estructural del vent, va detectar un nombre significatiu d'emplaçaments possibles per a la instal·lació de parcs de diferents característiques. La potencia instal·lable arribaria fins als 1.300 MW, amb una producció estimada de 2.465 GWh/any. La situació actual ha aconsellat la redacció d'un Pla Director de Parcs Eòlics a Catalunya per al període 1997-2010.

Font: ICAEN

Tornar a: Conceptes i Aplicacions

 
Parc eòlic del Baix Ebre
Font: ICAEN